Jak wybrać najlepszego zarządcę nieruchomości?

Jak wybrać najlepszego zarządcę nieruchomości?

Zarządzanie nieruchomościami jest bardzo wymagającym i odpowiedzialnym zadaniem. Nic więc dziwnego, że zdecydowana większość deweloperów i wspólnot mieszkaniowych decyduje się na oddelegowanie związanych z nim obowiązków zewnętrznemu podmiotowi – profesjonalny zarządca lub firma zarządzająca nieruchomościami są w stanie zatroszczyć się o każdy aspekt funkcjonowania obiektu oraz zagwarantować mu bieżącą obsługę na najwyższym poziomie.

Zarządzanie nieruchomościami jest bardzo wymagającym i odpowiedzialnym zadaniem. Nic więc dziwnego, że zdecydowana większość deweloperów i wspólnot mieszkaniowych decyduje się na oddelegowanie związanych z nim obowiązków zewnętrznemu podmiotowi – profesjonalny zarządca lub firma zarządzająca nieruchomościami są w stanie zatroszczyć się o każdy aspekt funkcjonowania obiektu oraz zagwarantować mu bieżącą obsługę na najwyższym poziomie.

Jakie obowiązki wchodzą w skład zarządzania nieruchomościami?

Zarządzanie nieruchomościami z definicji obejmuje podejmowanie decyzji i dokonywanie wszelkich czynności, które mają na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej oraz bezpieczeństwa jej użytkowania. Oprócz tego, zarządzanie nieruchomościami obejmuje bieżące administrowanie nieruchomością oraz kroki podejmowane w celu jej utrzymania w stanie niepogorszonym, w zgodzie z przeznaczeniem oraz interesem właściciela. Dotyczy to także planowania rozwoju nieruchomości oraz inwestowania w jej rozwój, co ma przynosić określone zyski oraz sprawić, że utrzymywanie obiektu będzie w pełni opłacalne.

Zarządzanie nieruchomościami jest najczęściej realizowane przez zarządcę nieruchomości powołanego na to stanowisko przez zarząd wspólnoty lub dewelopera. Coraz więcej nieruchomości jest oddawanych pieczy profesjonalnych firm specjalizujących się w zarządzaniu nieruchomościami. Co więcej, każda firma zarządzająca nieruchomościami od podszewki zna realia lokalnego rynku, współpracuje ze sprawdzonymi zewnętrznymi podmiotami oraz dysponuje innowacyjnymi rozwiązaniami informatycznymi, których wsparcie jest nieocenione w toku realizacji wszystkich zadań związanych z nowoczesnym zarządzaniem nieruchomościami.

Komu powierzyć zarządzanie nieruchomościami, aby nie żałować?

Z uwagi na ogromną odpowiedzialność ciążącą na zarządcy, warto wybrać go niezwykle starannie. Od 2014 r. przepisy prawne nie wymagają od zarządców posiadania określonych kwalifikacji ani licencji. Jedynym warunkiem koniecznym jest posiadanie ubezpieczenia OC, które ma chronić interesy właściciela nieruchomości przed ewentualnymi szkodami wyrządzonymi przez zarządcę w roku wykonywania obowiązków.

W związku z dość powszechnym dostępem do profesji zarządcy, nie ma w tym nic dziwnego, że większość deweloperów i wspólnot mieszkaniowych rezygnuje z poszukiwania zarządcy na własną rękę, stawiając zamiast tego na usługi profesjonalnych firm. Jest to o tyle dobry wybór, że każda firma zarządzająca nieruchomościami zatrudnia wyłącznie sprawdzonych zarządców o potwierdzonych kwalifikacjach i wieloletnim, udokumentowanym doświadczeniu.

Oprócz samych zarządców, ich szeregi zasilają także profesjonalni administratorzy, prawnicy, księgowi, ekonomiści, technicy i wielu innych specjalistów, których usługi są od ręki dostępne dla użytkowników budynków znajdujących się pod ich pieczą. Dzięki temu firmy zarządzające nieruchomościami są w stanie zawsze realizować swoje obowiązki na najwyższym poziomie oraz zapewnić w pełni profesjonalne zarządzanie nieruchomościami przez cały okres trwania współpracy.