Słownik pojęć na rynku Forex

Słownik pojęć na rynku Forex

Wiedza to klucz do sukcesu na rynkach walutowych. Wykresy, formacje, rynkowe zależności, zakładanie pozycji, lewarowanie czy zwyczajna znajomość podstawowych pojęć, może pomóc uniknąć straty, a czasem i wyjść na plus.

Tutaj chciałem skupić się na podstawowych pojęciach, które można spotkać na rynku Forex. Taka krótka część teoretyczna, którą każdy początkujący czy bardziej zaawansowany trader powinien znać na wylot.

Jesteś początkujący na Forex? Czym prędzej zapoznaj się z tymi pojęciami.

Słownik pojęć na rynku Forex

Cena ask – cena, po jakiej możemy kupić daną parę walutową,

Cena bid – cena, po jakiej możemy sprzedać daną parę walutową,

Cena pary walutowej – jest to wysokość waluty kwotowanej, którą otrzymamy za jednostkę waluty bazowej. W parze walutowej EUR/USD cena tej pary oznacza, ile dolarów kupimy za 1 euro.

Kontrakt CFD – rodzaj instrumentu finansowego, który jest swego rodzaju kontraktem pomiędzy dwoma stronami transakcji, dotyczącymi różnic kursowych. Strony umawiają się na wymianę określonej kwoty, uwzględniając różnicę ceny otwarcia z ceną zamknięcia danej pary walutowej.

Lewarowanie (stosowanie dźwigni finansowej) – mechanizm stosowany na rynkach instrumentów pochodnych, pozwalający posiadać jedynie niewielki procent z ogólnej całej wartości inwestycji. Lewarowanie umożliwia grę na znacznie większych kontraktach, przy posiadaniu niewielkiego kapitału inwestycyjnego. Technika ta pozwala uzyskiwać duże przychody przy niskim kapitale, ale jest też jednocześnie bardzo ryzykowna i może szybko pomniejszać kapitał inwestycyjny.

Lot – to wielkość transakcji na rynku Forex. Standardowy Lot jest na poziomie 100 tysięcy jednostek waluty bazowej. Każda platforma inwestycyjna może stosować różną minimalną wartość Lot-a do inwestycji.

Margin – słowo określające depozyt zabezpieczający, wymagany przy inwestycjach z lewarowaniem (dźwignią finansową). Wysokość depozytu zabezpieczającego jest zależna od wartości inwestycji oraz wielkości lewarowania.

Para walutowa – stosunek wartości waluty bazowej (pierwszej w parze) do waluty kwotowanej (drugiej w parze), oznaczony za pomocą trzyliterowych skrótów na każdą walutę. Przykładowa para walutowa to EUR/USD.

Pips (pip) – pips to niewielka jednostka (czwarte miejsce po przecinku – 0,0004) określająca kwotowanie pary walutowej, czyli jej wartości.

Pozycja Long – pozycja długa służąca do zarabiania na wzroście danej waluty. Przykładowo w parze USD/EUR, inwestor zarabia na wzroście dolara (USD) względem euro (EUR). Traci gdy kurs dolara spada.

Pozycja short – pozycja krótka, przeciwieństwo do pozycji long, w której inwestor zarabia na spadku siły zakupowej waluty bazowej względem waluty kwotowanej. W parze USD/EUR zarabia na spadku dolara.

Spread walutowy – różnica między ceną ask i ceną bid (ceną zakupu i ceną sprzedaży) pary walutowej. Spready podlegają ciągłej zmienności w trakcie trwania sesji.

Stop loss oraz Take Profit (SL oraz TP) – rodzaje zleceń obronnych, które są aktywowane w przypadku uzyskania ustalonej ceny za parę walutową. Dotyczą automatycznej sprzedaży w przypadku uzyskania określonego zysku lub spadku ceny do określonego poziomu.

One thought on “Słownik pojęć na rynku Forex

Dodaj komentarz